Video: Thợ làm đồ da Cũ và Mới

Bài viết hôm nay là một bộ sưu tập của bốn video. Hai công ty đầu tiên là từ các công ty sản xuất đồ da đã thành lập. Tôi thích những lời thông thái mà những người này tiết lộ về nghề và kinh doanh.

Hai công ty thứ hai đến từ các công ty trẻ hơn với những người sáng lập trẻ hơn như nhau. Có một số thông tin chi tiết có giá trị như nhau được đề cập ở đây nhưng từ một góc độ rất khác.

Frank Clegg

Giày Quoddy

Hàng hóa thuộc da

Nội dung hữu ích liên quan  Sáng tạo của khách hàng tháng 5 năm 2013

Trả lời

X
Welcome to Our Website
Welcome to WPBot