We are Flatsome*
an integrated brand
and design consultancy.

A client once said we’re the best of both worlds. A creative powerhouse with boutique service.

Portfolio About us

WeWork

2019 – Rebranding logo

View project

Vans

2018 – iOS Application

View project

Apple

2018 – Packaging design

View project

Coca Cola

2018 – Social Media

View project

Phản hồi của khách hàng

Phản hồi của khách hàng (Customer feedback) là cách thức tuyệt vời cho các doanh nghiệp xác định vị thế mạnh yếu của sản phẩm giúp Ngọc Quang cải thiện nhiều hơn về chất lượng và dịch vụ hỗ trợ

Phản hồi của khách hàng

Phản hồi của khách hàng (Customer feedback) là cách thức tuyệt vời cho các doanh nghiệp xác định vị thế mạnh yếu của sản phẩm giúp Ngọc Quang cải thiện nhiều hơn về chất lượng và dịch vụ hỗ trợ

loi khen 5
loi khen 4
loi khen 3
loi khen 1