Phim ngắn: The Old Tannery

Đây là câu chuyện của Barry Knight một trong số ít thợ thuộc da còn lại ở Anh. Nằm ở trung tâm của Bristol, trong khu đất có vẻ hoang sơ, là một Xưởng thuộc da cũ. Thomas Ware & Sons có từ thời 1840, bắt đầu thời đại Victoria, nhưng kỹ thuật và sự khéo léo của họ vẫn không thay đổi.

Phim ngắn này do Falcon Productions sản xuất, là một phần của loạt phim đang diễn ra, Tales of Forgotten Crafts, bao gồm chế tạo guốc và hoàn thiện guitar.

I was struck by Barry’s perspective as a traditional craftsman working in a fast-moving modern world and how one could easily walk by their tannery without a clue of what is going on inside. It reminds me that there is a wealth of leathercrafting resources out there, sometimes hidden in plain sight.

Nội dung hữu ích liên quan  Trả lại bằng da thuộc

Trả lời

X
Welcome to Our Website
Welcome to WPBot