Làm Nghêu May Mắn

Ngoài chế biến da, tôi cũng làm một số công việc chế biến gỗ và gần đây đã bắt đầu chế tạo một con nghêu may có kích thước đầy đủ để thay thế cho chú ngựa đang đi khâu vá của tôi. Thực hiện nghiên cứu trên web, tôi tìm thấy một video là một loại tài liệu giới thiệu về một công ty sản xuất chúng ở Pháp. Video có tên ' La Pince à Coudre ' được thực hiện bởi Bastien Thomas và rất hữu ích nếu bạn đang cân nhắc tự làm một chiếc nghêu may hoặc nếu bạn chỉ muốn biết biết thêm về cách chúng được tạo ra.

Nội dung hữu ích liên quan  Trái tim và hàng thủ công của Hermes

Trả lời

X
Welcome to Our Website
Welcome to WPBot