Điểm nổi bật trên Pinterest – Xử lý và chi tiết may

Tôi tiết kiệm rất nhiều ghim vào các chi tiết xây dựng. Những loại ảnh này rất tuyệt vời cho cả việc truyền cảm hứng và giúp bạn xem cách tạo ra một thứ gì đó. Tôi cũng thích xem cách kết hợp các màu sắc và / hoặc vật liệu khác nhau sẽ xuất hiện như thế nào, chẳng hạn như các bộ phận tiếp giáp bằng đồng trong ảnh tay cầm thứ ba hoặc khâu tay trên máy khâu trong ảnh cuối cùng.

May vá

Nội dung hữu ích liên quan  Cần tìm gì khi mài dao

Trả lời

X
Welcome to Our Website
Welcome to WPBot