Balo và bánh làm bằng tay cho bê con

Khách hàng Stephen của chúng tôi gần đây đã làm một chiếc cặp tuyệt vời từ da và vật liệu của chúng tôi. Bạn có thể xem qua 200 những bức ảnh về chiếc cặp và quá trình xây dựng của anh ấy ở đây cùng với chiếc bánh mà vợ anh ấy làm để kỷ niệm.

Stephen mới chỉ làm việc được một năm trên bộ đồ da của mình nhưng sự chăm chỉ và luyện tập của anh ấy chắc chắn đã được đền đáp trong tác phẩm mới nhất của anh ấy.

stephen-case-03

stephen-case-02

stephen-case-04jpg

stephen-case-05

Nội dung hữu ích liên quan  Da dê tinh chế: Da Chèvre

Trả lời

X
Welcome to Our Website
Welcome to WPBot